Currently browsing category

INformation

Stadshuset

Den 26:e augusti, kommer ett mottagningsevent att hållas för alla nya studenter av KTH på stadshuset

Kårens Dag

Den 22e augusti efter lunch kommer du att tas till huvudcampus för att få en inblick på alla grymt bra klubbaktiviteter som …

Saffaraj

Idag kommer du få en tur av all de olika funktioner på vårt campus, från biblioteket till alla de olika klubbarna som …

Mottagningen Börjar!

Idag, nyintagna studenter till KTH Kista kommer rapportera till KTH Kista för obligatorisk registrering 09:00. Om du är en av de lyckliga studenterna, …