Stadshuset

Den 26:e augusti, kommer ett mottagningsevent att hållas för alla nya studenter av KTH på stadshuset